Groep 7

De werkwijze groep 7.

In de groepen 7 starten we twee a drie ochtenden met een inloop, waarin kinderen taken krijgen op het gebied van lezen, rekenen, taal of techniek. Daarna wordt het dagprogramma doorgenomen dat op het bord staat vermeld. Op het bord staan ook de weektaken. Kinderen kunnen op dit bord zien wat er van hen wordt gevraagd.
In de lessen werken we in drie groepen waarin we de verschillen in behoefte aan instructie, moeilijkheid en tempo proberen op te vangen. De programma’s van kinderen verschillen als zij in een andere instructiegroep zitten. In de groepen wordt gewerkt a.d.h.v. het direct instructiemodel. Dit houdt in dat de lessen gegeven worden volgens afgesproken stappen zoals: doelen stellen, verlengde instructie, time-out en feedback.

Kinderen kijken in de bovenbouw regelmatig hun eigen werk na. Dit wordt ingeleverd op de inleverkast, daarna wordt het werk (steekproefsgewijs) nog extra gecontroleerd door de leerkracht. Elke week wordt extra aandacht besteed aan een bepaalde som, woord en afspraak. (som van de week, woord van de week en de week van … (regels en afspraken)) Deze worden uitvoerig besproken en daar wordt extra aan gewerkt of opgelet.