Groep 5

Werkwijze groep 5:

 In de groepen 5 beginnen we de ochtend met een kring, inloop of een andere activiteit. Tijdens de inloop krijgen de kinderen taken toegespitst op herhaling, oefening en verrijking op verschillende leergebieden. Vervolgens wordt het dagprogramma doorgenomen, dat op het bord vermeld staat. Wanneer we aan de slag gaan met de verschillende lessen, worden er korte of langere instructies via het digitale schoolbord gegeven, waarna de kinderen één of meerdere taken gaan verwerken. Dit gebeurt zelfstandig, in tweetallen of kleine groepjes. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de kinderen en streven wij ernaar in 3 niveaugroepen te werken.

Wanneer de kinderen klaar zijn met de opdrachten, gaan zij aan de slag met ander werk op het gebied van taal, spelling, rekenen en lezen. Doordat de groep zelfstandig aan het werk is, heeft de leerkracht ruimte om bepaalde kinderen extra uitleg, zorg en aandacht te geven. Met regelmaat worden de lessen klassikaal geëvalueerd.