Groep 3

Groep 3, een wereld vol letters, woorden en cijfers…

Een jaar waarin kinderen leren lezen, schrijven, rekenen. Het ene kind kan al een boekje lezen, het andere kind kent al wat letters. Hoe werken we daar aan in groep 3? En hoe ziet zo’n schooldag er nu precies uit in groep 3?

De kinderen komen ’s ochtends binnen. Ze worden begroet door de juf door een hand te geven bij de deur. Elk kind wordt zo even gezien en voelt: “ik ben welkom”. Ze hebben een vaste plaats in de klas. We wisselen met regelmaat van plaats in de klas; dit vanwege wisselende leerontwikkelingen en het leren kennen van elkaar.

De inloop gaat beginnen,de kinderen hebben diverse werkjes. Dit kunnen taal- of rekenoefeningen zijn, spelen met de lego maar dit kan ook het werken met de computer zijn. Het zijn werkjes die de kinderen veelal zelfstandig kunnen maken. De leerkracht loopt een rondje om alle kinderen even aandacht te geven en om te kijken of iedereen zinvol bezig is. Daarna heeft de leerkracht tijd om aan enkele kinderen alvast voorinstructie te geven, dingen te herhalen van de vorige dag of extra stof in te oefenen.

In groep 3 werken we met de nieuwste KIM-versie van Veilig Leren Lezen, een taal-, leesmethode. Binnen Veilig Leren lezen werken we met 4 niveaugroepen. Genaamd; ster, maan, raket en zon. De stergroep krijgt voor- en extra instructie aangeboden. De maangroep is de gemiddelde groep. De raketgroep zijn de kinderen die de gemiddelde leerlijn volgen, maar die hier altijd snel mee klaar zijn en dus wat extra werkmateriaal daarnaast krijgen. De zongroep zijn kinderen die al wat verder in hun ontwikkeling zijn en dus meer uitdaging behoeven. Zij werken naast het maanwerkboekje ook in een zonwerkboekje. Zij hebben ook nog een extra leesboekje. Zij kunnen moeilijker werk aan. Hiervoor is wel enige zelfstandigheid vereist.

Op rekengebied werken we met de methode Wereld in Getallen. Daarnaast werken we veel aan werkbladen die gemaakt zijn vanuit de Cito-toets rekenen. Er is veel aandacht voor het automatiseren van sommen tot 20, splitsen van getallen tot 10 en de getallenlijn t/m 50. Binnen deze methode wordt er gewerkt met een basisboek, een bijwerkboek voor de zwakke rekenaars en een pluswerkboek voor de sterke rekenaars. Ook krijgen de kinderen al weektaken die ingedeeld zijn op niveaus.

Voor schrijven werken we met de nieuwste methode van Pennenstreken. Deze methode sluit naadloos aan op Veilig Leren Lezen. Als de kinderen een letter geleerd hebben bij Veilig Leren Lezen, dan wordt ook deze letter aangeleerd om te schrijven. Het schrijven en lezen loopt hand in hand het gehele jaar door.

Groep 3 bestaat veel uit taal/lezen, rekenen en schrijven. Maar daarnaast gymmen we natuurlijk ook, zingen we liedjes, knutselen en tekenen we ook. We kijken huisje boompje beestje en we volgen leesdas, lettervos, boekentas op de voet. Dit is een tv programma wat aansluit op Veilig Leren Lezen. Tijdens de lunch zijn we 10 minuten stil om tot rust te komen. Daarna kijken we klokhuis of rekenen met raaf. Of we lezen voor, doen trefwoord of doen een dramaoefening.

Door het jaar heen zijn er 7 technieklessen. En is er aandacht voor verkeer. We werken met Kwink aan onze groepsvorming en onze sociale vaardigheden. En aan de hand van coöperatieve werkvormen leren we van en met elkaar. Regelmatig gaan we met de hele klas naar de bibliotheek om boeken te lenen voor in de klas.

Op vrijdagmorgen hebben we inloop met ouders. Ouders zijn dan van half 9 tot 9 uur van harte welkom in de klas om het gemaakte werk van die week te bekijken. De kinderen laten het werk zien en vertellen wat ze allemaal hebben gedaan en geleerd die week.
1x per jaar hebben we in groep 3 een papa-middag, dan zijn alle papa’s welkom in de klas.

Wat we doen en meemaken in de klas laten we zo veel mogelijk op Klasbord zien, zodat de ouders mee kunnen kijken en beleven.

Een leerzaam en heel gezellig jaar, waarin de kinderen een grote sprong maken in hun ontwikkeling.