Groep 1/2

Voor de kleuters vinden we het heel belangrijk dat ze zich veilig voelen, met plezier naar school gaan en dat er vertrouwen wordt opgebouwd met de juf maar ook vertrouwen in eigen kunnen. Ook is het belangrijk dat we tegemoet komen aan de nieuwsgierigheid en ontdekkingsbehoefte van de kinderen. Daarom proberen we bij elk thema de klas zo in te richten dat er een rijke omgeving is waarin kinderen geprikkeld en uitgedaagd worden om spelenderwijs te leren.

De dag begint met de binnenloop. De juf heet de kinderen welkom en heeft voor elk kind even de aandacht. Kinderen kijken daarna op de draaischijf wat ze moeten doen.

De draaischijf is een kleurencirkel die dagelijks gedraaid wordt tijdens de binnenloop. De kleurenschijf wijst naar 1 van de 5 taken van die week. Zo kan de schijf wijzen naar het plaatje van de huishoek, de bouwtafel, naar de letterhoek, naar de telhoek of naar een spelletje uit de kast. Het aanbod in deze hoeken zal heel het jaar door variëren.

Op de draaischijf kunnen kinderen hun naam zoeken bij een plaatje van een hoek of activiteit. Als alle kinderen er zijn, doet de juf een rondje door de klas om te zien waar ieder kind mee bezig is en waar ze kan helpen. De juf gaat daarna met een groepje kinderen een gerichte opdracht doen. Dat betekent voor de andere kinderen een moment van uitgestelde aandacht waardoor zelfstandigheid gestimuleerd wordt. De groepjes waar de kinderen in zitten zijn zo samengesteld dat kinderen elkaar versterken. Dit kan zijn op zowel cognitief, sociaal als emotioneel gebied. We kunnen op deze manier goed aansluiten bij de kinderen en hun behoeften.

Na verloop van tijd wordt alles weer netjes opgeruimd en komen alle kinderen in de kring. In de kring staat er elke dag een kind centraal als sterretje, kanjer, of zonnetje. Ook zijn er 2 helpers voor die dag. We hebben aandacht voor elkaar, kijken welke dag het is en wat voor weer, Er worden liedjes gezongen en we praten over een verhaal uit de Bijbel of KWINK dat die week centraal staat. Na de kring spelen we buiten of in het speellokaal. Daarna drinken we en eten we fruit. KWINK is onze sociaal-emotionele methode, waar elke 2 weken aandacht is voor een probleem, gevolgd door een afspraak. Kinderen leren op deze manier zelf problemen op te lossen en hoe ze op een prettige manier met elkaar om kunnen gaan.

We kiezen iets uit de kiesmand en gaan spelen in de verschillende ontwikkelingshoeken zoals de huishoek, bouwhoek, schrijfhoek, lees/ontdekhoek, knutseltafel of op een kleedje met constructiemateriaal Tijdens de kiesmand hebben de kinderen alle vrijheid om te kiezen wat zij het leukste vinden. Een kind dat graag bouwt zou dus herhaaldelijk in de bouwhoek kunnen. We volgen dagelijks een andere volgorde van de leerling-lijst in het kiezen. Wel komen alle kinderen een keer aan de beurt om te knutselen en/of te verven. Het kiezen van een knutsel/tekenopdracht wordt op een klassenlijst bijgehouden, zodat iedereen tijdens dat thema de verplichte knutsel/tekenopdrachten heeft uitgevoerd.

Ook is er tijdens dit moment ruimte om te werken aan de ontwikkelingsbehoeften van een kind. De juf zal korte momenten pakken om kinderen individueel of in een klein groepje te begeleiden.

We sluiten de ochtend af met een gerichte kringactiviteit op gebied van rekenen of taal. Elke week staat er een doel centraal, dit doel wordt verwerkt in de kleine kring of tijdens de draaischijf in de tel- of letterhoek.

Voor de lunch gaan we met alle kleutergroepen naar buiten. We lunchen samen in de eigen klas. Alle kinderen hebben een vast plekje en er is rust, zodat kinderen even op kunnen laden voor de middag. De juf leest een verhaaltje en na het eten kunnen de kinderen een boekje pakken of een puzzel.

In de middag gaan we weer kiezen, waarbij kinderen hun werk af kunnen maken en de juf ruimte heeft voor een stukje spelbegeleiding.

Daarna zal er weer een kringactiviteit plaatsvinden en is er ruimte voor muziek, dans, drama, tekenen of sociaal en emotionele vorming.

In alle kleuterklassen wordt er één keer per week gekeken naar een schooltelevisie-programma. In groep 1 wordt er gekeken naar Koekeloere. In groep 2 kijken we Schatkast.

Daarna spelen we buiten met het buitenspelmateriaal.

We sluiten de dag af in de kring en vertellen elkaar wat fijn was deze dag en iets liefs over de kanjer, het zonnetje of het sterretje van de dag en we wensen elkaar nog een fijne dag toe.

In alle klassen wordt op dezelfde manier gewerkt met ondersteuning van de methode Onderbouwd! Onderbouwd zorgt dat alle kinderen aanbod op maat krijgen en zich in hun eigen tempo, met hun eigen behoeften, kunnen ontwikkelen. Dit is ons streven.

Op vrijdag zijn de groepen 1 vrij en wordt er met de groepen 2 veel samengewerkt. Dit ter voorbereiding op groep 3. Ook bieden we op vrijdag de schrijfdans aan om de fijne motorische ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Tevens besteden wij tijd en aandacht aan het vrijvormig schrijven, waarbij kinderen leren om gesproken taal op hun eigen manier op papier te zetten.