Meerhanden en bolleboos

Kinderen zijn verschillend en dat merken we natuurlijk ook op De Grienden.
Wanneer blijkt dat een kind in zijn ontwikkeling een achterstand of voorsprong kunnen we extra hulp bieden. Eerst werken we in de klas, onder begeleiding van de eigen leerkracht,  aan herhaling of verdieping van de leerstof. Als  dit niet genoeg blijkt, kijken we waar we op De Grienden mogelijkheden hebben om deze kinderen buiten de groep te begeleiden. Dit na overleg met de eigen leerkracht, de intern begeleiden en de begeleider meerhanden of Bolleboosgroep.

Meerhanden
Ook juffen en meesters hebben maar twee handen. Daarom is het fijn om extra handen in en/of buiten de klas  te hebben, die meehelpen om met elkaar de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. 

Hoe ziet dit er in de praktijk uit? 

  • Wekelijks komt een aantal ouders ons helpen bij het leesproces. Zij begeleiden kleine groepjes tijdens het lezen.
  • In de onderbouw hebben we geregeld onderwijsassistenten (in opleiding) in de klas. Zij helpen de leerkracht op allerlei vlakken. 
  • We hebben leerkrachten die (soms buiten hun klas om) groepjes  kinderen begeleiden. Bij deze meerhandenbegeleiding kan het gaan om leerlingen die meer moeite met leren hebben of begeleiding bij het gedrag.
  • Ook kunnen we hulp van externen ingeschakelen, dit gaat altijd in overleg met u als ouder. 

Bolleboosgroep
We hebben op school twee bolleboosgroepen: één voor leerlingen uit groep 5 en 6 en één voor leerlingen uit groep 7 en 8. Zij komen één keer per week een dik uur bij elkaar.
In de bolleboosgroep zitten kinderen die heel gemakkelijk leren. Deze kinderen hebben in de eigen groep nauwelijks uitleg over en begeleiding bij de lesstof uit de methode nodig en kunnen zeer goed zelfstandig werken. Ze hebben in de klas al de nodige uitdaging en hebben dan nog tijd over.
Deze kinderen hebben wel instructie nodig, maar op een ander niveau. In de bolleboos les besteden we veel aandacht aan het samenwerken, elkaar helpen en het proces kunnen onderbouwen.
In de bolleboosgroep werken we projectmatig. Denk daarbij aan opdrachten  in groep 7/8 als: project onderzoekend leren met een zelf gekozen onderwerp met aan het eind een presentatie en een project als een ontwerp bedenken rondom een maatschappelijk probleem.
En denk voor groep 5/6 aan opdrachten als: project Reis om de Wereld, een andere taal leren en programmeren.
In alle groepen werken we bijna elke les ook met Rekentijgers, hierbij maken we kennis met het wiskundig denken.
Vanuit de bolleboosles krijgen de kinderen werk op voor in de klas, zo blijven we ze uitdagen.