Activiteiten binnen onze school

Activiteiten binnen onze school

Hieronder vindt u een overzicht van de (school-)activiteiten binnen onze school. Ook zijn er activiteiten die specifiek betrekking hebben tot een bepaalde groep. Deze activiteiten vindt u bij de groepsinformatie.

Dit schooljaar staat één speciale activiteitendag gepland, namelijk DE GRIENDENDAG. Op zaterdag 26 mei een gezellige dag vol leuke activiteiten. Noteer ‘m alvast in uw agenda! Via de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over deze dag.

Evenement, uitstapje, schoolreisje en kamp
Groep 1-2                    Kleuterfeest op Nog onbekend

Opa en oma dag op   Dinsdag 10 oktober

Groep 3 t/m 6             Schoolreisje voor groep 3 t/m 6 op maandag 11 juni 2018

Groep 7                        Een uitstapje naar de Efteling 12 oktober 2017

Groep 8                        Kamp van woensdag 11 oktober tm vrijdag 13 oktober 2017

 

De schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op school om portret- en groepsfoto’s te maken. Tevens is er de mogelijkheid dat kinderen die nog niet op school zitten, samen met hun broertje/zusje op de foto gaan.

  • woensdag            27 september groepsfoto’s en broertjes en zusjes samen
  • donderdag           28 september  portretfoto’s

Kinderpostzegels
De kinderen van groep 7 en 8 gaan op woensdag 27 september op stap om kinderkaarten en kinderzegels te verkopen. Zij zijn dan om 12.00 uur uit.

Kinderboekenweek
In alle groepen besteden we dit schooljaar aandacht aan de Kinderboekenweek die gehouden wordt van 4 t/m 12 oktober 2017 Het thema is: “Gruwelijk eng!”
Met dit thema staan opa’s en oma’s centraal. Op donderdag 5 oktober is er een kijkavond rond het thema van de Kinderboekenweek. Ook houden we op donderdag 5 oktober  weer de jaarlijkse boekenmarkt, waar u de laatste kinderboeken kunt kopen. De boekenmarkt wordt verzorgd door “Het Verboden Rijk” uit Oosterhout.
Dit schooljaar is er een schrijfster uitnodigt; Annemarie Bon. Zij brengt op donderdag 5 oktober overdag een bezoek aan de groepen 3,4 en 5. Meer informatie over schrijfster Annermarie Bon vindt u hier.
Meer informatie vindt u later in het nieuwsbulletin.

Liniecrossers groepen 8
Op vrijdag 10 november herdenken we de Liniecrossers. De groepen 8 helpen mee tijdens de herdenking. Ook zorgen de groepen 8 ervoor dat het momument en de omgeving opgeruimd wordt. De hele week staat in teken van de herdenking ter nagedachtenis aan de tweede wereldoorlog.

Het Sinterklaasfeest
De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen (voor het sinterklaasfeest) hun schoen meebrengen en in de klas zetten. Sint en Piet hebben in deze periode ook hulp nodig van ouders bij het aankleden van de school. De datum voor het schoen zetten en het aankleden van de school vindt u t.z.t. in het nieuwsbulletin. Op maandag 5 december 2017 zal St. Nicolaas onze school bezoeken.

Kerstfeest
Donderdag 21 december 2016 vieren we met elkaar het kerstfeest middels een gezamenlijke kerstlunch. De kinderen zijn om 14.30uur uit. Dit schooljaar is er geen avondprogramma.  Meer informatie ontvangt u via de nieuwsbrief.

Vrijdag 23 december 2016 beginnen we om 08.30 uur en zijn alle groepen om 12.30 uur uit en ’s middags zijn alle kinderen vrij.

Sport- en spelletjes dag
De sport- en spelletjes dag voor de groepen 1 t/m 8 wordt dit schooljaar op de volgende data gehouden:

Groep 1 en 2               Sportochtend                                          woensdag  7 maart 2017

Groep 3 en 4               Sportdag                                                 donderdag 8 maart 2017

Groep 5 tm 8               Sportdag                                                 vrijdag  9 maart 2017

Natuurlijk willen we u uitnodigen om ons te helpen of om de kinderen aan te moedigen.

Kangoeroewedstrijd
Op 15 maart 2018 is de jaarlijkse wiskunde Kangoeroewedstrijd. Bij deze wedstrijd gaat het om wiskunde en om te laten zien dat wiskunde heel leuk en uitdagend is voor iedereen op zijn eigen niveau. Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 zullen aan deze wedstrijd meedoen.

Paasfeest
Donderdag 29 maart 2017 vieren we het paasfeest op school. De schooltijden zijn dan van 8.35 tot 12.30 uur. ’s Middags zijn de kinderen vrij.

Papa middag  –  groepen 3
Op (nog onbekend) nodigen we alle papa’s van de kinderen van groep 3 uit om samen een middag te werken en te spelen.

Sponsorloop

Op vrijdag 27 oktober 2017 rennen we tot we niet meer kunnen om geld op te halen voor het goede doel. Wat het goede doel dit schooljaar is wordt later bekend gemaakt.

Verkeersexamen groep 7

In alle groepen besteden we aandacht aan verkeer. We praten over regels, maar vooral ons gedrag in het verkeer staat centraal. Hoe kunnen we ons veilig voelen / veilig bewegen in het verkeer. De leerlingen van groep 7 doen mee aan het landelijk verkeersexamen.

  • Theoretisch examen en praktisch examen                      donderdag 12 april 2018

Afscheid groep 8
Een bijzonder moment aan het einde van het schooljaar. Met een lach en een traan nemen we op deze dag(en) afscheid van groep 8. Op maandag 2 juli 2018 staat de musical voor de opa- en oma’s gepland. Op dinsdag 3 juli overdag voor de groepen 5 t/m 8  en in de avond voor de papa’s en de mama’s met een spetterend eindfeest als afsluiting. Op woensdagochtend 4 juli komen de kinderen van groep 8 voor de laatste keer terug om mee te helpen de boel op te ruimen. Na het opruimen zit de basisschoolperiode erop.

Afsluiting schooljaar
In de laatste week van het schooljaar sluiten we met de kinderen het jaar op een gezellige manier af. We organiseren per groep een uitstapje.

Op vrijdag 6 juli 2017 om 12.30 uur stormen de kinderen naar buiten om te gaan genieten van hun welverdiende vakantie.

De kinderen van de groepen 1 sluiten donderdag 5 juli 2017 met hun juf af, we hebben ervoor gekozen om dit klein te houden, zodat kinderen hier meer van kunnen genieten.


Excursies
De kosten voor excursies en uitstapjes worden voor het grootste gedeelte bekostigd vanuit de ouderbijdrage. U moet daarbij denken aan museumschatjes, bezoek Biesbosch, kamp Vught, ijzertijdboerderij, ontdekhoek.

Daarnaast kunnen leerkrachten in het kader van een project besluiten om een extra excursie te plannen. De kosten voor dit uitstapje vallen niet onder de ouderbijdrage, maar worden door ouders apart betaald. Op school hebben we de afspraak gemaakt dat de kosten maximaal € 10,00 per kind per schooljaar mogen bedragen. Kinderen en begeleiders zijn via school verzekerd. Voor een excursie doen we een beroep op ouders om te rijden.