Activiteiten binnen onze school

Hieronder vindt u een overzicht van de (school-)activiteiten binnen onze school. Ook zijn er activiteiten die specifiek betrekking hebben op een bepaalde groep.

 

Evenement, uitstapje, studiedagen, schoolreisje en kamp

studiedagen:

10 september, 4 oktober, 6 februari, 4 mei en 24 juni

De schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op school om portret- en groepsfoto’s te maken. Tevens is er de mogelijkheid dat kinderen die nog niet op school zitten, samen met hun broertje/zusje op de foto gaan.

  • dinsdag               12 mei groepsfoto’s en broertjes en zusjes samen
  • woensdag           13 mei  portretfoto’s

Kinderpostzegels
De kinderen van groep 7 en 8 gaan op woensdag 25 september op stap om kinderkaarten en kinderzegels te verkopen. Zij zijn dan om 12.00 uur uit.

Kamp groep 8: van 9 t/m 11 oktober

Efteling: groep 7 gaat op 10 oktober naar de Efteling

Kinderboekenweek
In alle groepen besteden we dit schooljaar aandacht aan de Kinderboekenweek die gehouden wordt van 2 t/m 11 oktober Het thema is: “Reis mee!”

Liniecrossers groepen 8
Op vrijdag 8 november herdenken we de Liniecrossers. De groepen 8 helpen mee tijdens de herdenking. Ook zorgen de groepen 8 ervoor dat het momument en de omgeving opgeruimd wordt. De hele week staat in teken van de herdenking ter nagedachtenis aan de tweede wereldoorlog.

Het Sinterklaasfeest:
De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen (voor het sinterklaasfeest) hun schoen meebrengen en in de klas zetten. Sint en Piet hebben in deze periode ook hulp nodig van ouders bij het aankleden van de school. De datum voor het schoen zetten en het aankleden van de school vindt u t.z.t. in het nieuwsbulletin. Op donderdag 5 december zal St. Nicolaas onze school bezoeken.

Het Kerstfeest:
Donderdag 19 december vieren we met elkaar het kerstfeest.  Meer informatie ontvangt u via de nieuwsbrief.

Vrijdag 20 december beginnen we om 08.30 uur en zijn alle groepen om 12.30 uur uit en ’s middags zijn alle kinderen vrij.

Sportdag:
koningsspelen/sponsorloop: vrijdag 17 april

sportdag voor alle groepen: 20 mei op de sportvelden van de voetbalvereniging.

Kangoeroewedstrijd
Op 19 maart is de jaarlijkse wiskunde Kangoeroewedstrijd. Bij deze wedstrijd gaat het om wiskunde en om te laten zien dat wiskunde heel leuk en uitdagend is voor iedereen op zijn eigen niveau. Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 zullen aan deze wedstrijd meedoen.

Paasfeest
Donderdag 9 april vieren we het paasfeest op school. De schooltijden zijn dan van 8.35 tot 12.30 uur. ’s Middags zijn de kinderen vrij.

Papa middag  –  groepen 3
Op (nog onbekend) nodigen we alle papa’s van de kinderen van groep 3 uit om samen een middag te werken en te spelen.

Zomerfeest kleuters: 17 juni

Verkeersexamen groep 7

In alle groepen besteden we aandacht aan verkeer. We praten over regels, maar vooral ons gedrag in het verkeer staat centraal. Hoe kunnen we ons veilig voelen / veilig bewegen in het verkeer. De leerlingen van groep 7 doen mee aan het landelijk verkeersexamen.

  • Theoretisch examen en praktisch examen                      donderdag 2 april

Doorschuifochtend:

op 1 juli is schuiven de kinderen van groep 2 t/m 7 door naar de volgende klas.

Afscheid groep 8
Een bijzonder moment aan het einde van het schooljaar. Met een lach en een traan nemen we op deze dag(en) afscheid van groep 8. Op dinsdag 7 juli  overdag voor de groepen 5 t/m 7  en in de avond voor de papa’s en de mama’s met een spetterend eindfeest als afsluiting. Op woensdagochtend 8 juli komen de kinderen van groep 8 voor de laatste keer terug om mee te helpen de boel op te ruimen. Na het opruimen zit de basisschoolperiode erop.

Afsluiting schooljaar
In de laatste week van het schooljaar sluiten we met de kinderen het jaar op een gezellige manier af. We organiseren per groep een uitstapje.

Op vrijdag 10 juli om 12.30 uur stormen de kinderen naar buiten om te gaan genieten van hun welverdiende vakantie.

Uitglijden van groep 2

op woensdag 8 juli glijden de kinderen van groep 2 uit.

De kinderen van de groepen 1 sluiten donderdag 9 juli met hun juf af, we hebben ervoor gekozen om dit klein te houden, zodat kinderen hier meer van kunnen genieten.


Excursies
De kosten voor excursies en uitstapjes worden voor het grootste gedeelte bekostigd vanuit de ouderbijdrage. U moet daarbij denken aan museumschatjes, bezoek Biesbosch, kamp Vught, ijzertijdboerderij, ontdekhoek.

Daarnaast kunnen leerkrachten in het kader van een project besluiten om een extra excursie te plannen. De kosten voor dit uitstapje vallen niet onder de ouderbijdrage, maar worden door ouders apart betaald. Op school hebben we de afspraak gemaakt dat de kosten maximaal € 10,00 per kind per schooljaar mogen bedragen. Kinderen en begeleiders zijn via school verzekerd. Voor een excursie doen we een beroep op ouders om te rijden.