Kwink – voor sociaal emotioneel leren

logo_kwink-rechthoek

In het  schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met Kwink. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.

Onze aanpak
Kwink is voor ons nieuw. Voor de zomervakantie hebben wij twee studiedagen gehad die in teken stonden van het sociaal-emotioneel leren. De eerste 6 weken staan in teken van de groepsvorming.
De eerste 2 schoolweken starten wij van groep 1 t/m 8 met dezelfde werkwijze, zodat u als ouder weet wat we op school doen en hier thuis samen met uw kind over kunt praten.
De laatste 4 weken wordt gewerkt met Kwink en met verschillende werkvormen die het sociaal-emotioneel leren en vooral de groepsvorming versterken. Deze planning is per groep verschillend.

Planning week 1:
Dag 1: Kennismaking/namenspel en regels&ondertekening
Dag 2: Placemat over jezelf makenKWI205 SEL model
Dag 3: Samen buitenspelen/samenspel
Dag 4: Binnen-/buitenkring, complimenteren
Dag 5: Ik zoek iemand die….

Planning week 2:
Dag 1: Geheime vriend
Dag 2: Tekening afmaken
Dag 3: Groepshints
Dag 4: Ren je rot
Dag 5: Wie/ wat ben ik?

Achtergrond informatie

Sociaal-emotioneel leren
De definitie van sociaal-emotioneel leren is: het ontwikkelproces waarmee je fundamentele levensvaardigheden (SEL-competenties) verwerft zodat we onszelf, onze vriendschappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven.

Dat is nogal wat. Maar gelukkig kunnen de kinderen dit op school oefenen en leren. Belangrijk voor nu en later. Ook in het kader van burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid.
Kwink is volledig online lesmateriaal. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

Onderzoek
Onderzoek leert dat een goed schoolklimaat en aandacht voor sociaal-emotioneel leren 11% meer leerresultaat oplevert!*)
De leerresultaten van kinderen op het gebied van rekenen, taal en lezen worden gestimuleerd door te werken aan een goede sociaal-emotionele ontwikkeling en een veilig klassenklimaat. Het is dus belangrijk om daar veel aandacht aan te besteden.

Samenwerking school en ouders
Uw kind is enorm gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Kinderen ervaren namelijk een groot gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen. Voor een kind is het fijn dat het weet dat, als er een probleem is, ouders en school daar samen goed over kunnen praten. En dat beiden het belang van het kind op het oog hebben.

Leuk om te lezen: Artikel uit Naar School (een Special van Ouders van Nu) 

*)uit: Groepsplan Gedrag van Kees van Overveld, uitgeverij Pica 2012.