Verkeer

Basisschool De Grienden is een BVL – school. 
BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie.
Verkeerseducatie in het basisonderwijs
Verkeerseducatie is een verplicht vak op de basisschool. Zo kun je kinderen al vroeg wegwijs maken in het verkeer. Leren hoe ze met gevaarlijke situaties om kunnen gaan. Verkeersregels uitleggen en … het verkeersexamen. Jong op weg naar een goede volwassen verkeersdeelnemer. Elke school kan daar een eigen verantwoordelijkheid in nemen.VVN verkeerseducatielijn
We nemen allemaal dagelijks deel aan het verkeer. Weten wat er van je verwacht wordt en welke regels je moet kennen om je veilig te kunnen bewegen in het verkeer, is daarom essentieel. Met verkeerseducatie kun je dus niet vroeg genoeg beginnen. Daarom heeft Veilig Verkeer Nederland een unieke doorlopende verkeerseducatielijn ontwikkeld voor het basisonderwijs. Leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8 kunnen daarmee op hun eigen niveau aan de slag met verkeer en verkeersveiligheid.

Voor meer informatie: Veilig Verkeer Nederland
                                                                                                                             
 Verder zijn er jaarlijks terugkerende projecten in diverse groepen, zoals o.a. het schriftelijk- en praktisch verkeersexamen in groep 7, het Dode Hoek-project in groep 8 en de lichtbrigade-actie van de ANWB voor de hele school.