Levensbeschouwing

Trefwoord
Trefwoord is een methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming voor het primair onderwijs.
UitgangspuntenTrefwoord brengt met behulp van leefthema’s twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van het kind – in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving – en de wereld van de Bijbel. In dit treffen van twee werelden leert het kind in dubbel opzicht.De eigen levenservaringen dragen er toe bij de Bijbelverhalen beter te begrijpen. Omgekeerd biedt de Bijbel een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. Het is een ontmoeting waaraan kinderen vooral ook van elkaar leren.

Voor meer informatie: www.trefwoord.nl