Onderbouwd groep 1 & 2

Methode Onderbouwd

Leer ze ervaren.

Leer ze voelen.

Leer ze beleven.

Leer ze het zelf te doen.

Doelgericht aanbod door middel van spel

Dit is waarom wij zo blij zijn met Onderbouwd. Kinderen leren door spel. Op hun eigen tempo, met hun eigen interesses, op hun eigen manier.

In de hoeken is alles zo ingericht dat kinderen spelend kunnen ervaren, voelen en ontdekken. We gaan uit van het spelend leren, niets zo belangrijk voor een kleuter.

We werken met thema’s, die terug te vinden zijn in de hoeken en de klas.

We gaan elke dag naar de speelzaal om daar door middel van beweging de kinderen kennis te laten maken met het ontwikkelingsmateriaal, het doel, de opdracht.

Kinderen eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces

We werken met een vaste routine.

Er wordt gewerkt met handpoppen en alle poppen staan centraal voor een doel. Kinderen gaan deze doelen herkennen. Daarna komt er een groepsinstructie en een werkles en aan het einde van de week zal er een evaluatie plaats vinden met het kind zelf. Vonden ze het goed gaan, vinden ze wat extra hulp fijn of juist wat moeilijker?

Aandacht voor de zone van de naaste ontwikkeling

Tijdens de evaluatie zal er een registratie plaats vinden in het registratiesysteem. Dit wordt verwerkt en de juf zal extra uitdaging of extra instructie bieden aan individuele kinderen of in kleine groepjes kinderen tijdens het kiezen.

Leren gaat niet helemaal vanzelf, de leerkracht doet ertoe! Onderbouwd laat de leerkracht nadenken over het werk in onderwijs aan kleuters.