Nuttige adressen

Hier treft u links met nuttige informatie.
Als u op het icoon klikt, opent de website in een nieuw venster.
 

Op deze website vindt u informatie omtrent Stichting de Waarden.

 

 

Alle scholen binnen de gemeente Drimmelen zijn aangesloten bij Trema Welzijn voor de levering van schoolmaatschappelijk werk. Trema biedt o.a. een inloopspreekuur voor ouders en leerkrachten, overlegmomenten op de scholen en aanmeldingen van casussen en terugkoppeling.

 

 

 

Voor meer informatie over de Inspectie van het Onderwijs, neem een kijkje op deze website.

 

 

 

 

Wij zijn een brede school. Binnen ons gebouw is een kindercentra gevestigd; De Roef. Voor voor-en naschoolse opvang kunt u contact opnemen met kindercentra De Roef.

 

 

 

Als de directeur of het bestuur een klacht niet op een bevredigende manier kan behandelen, kan de klger terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bevoegd gezag. Het advies van de klachtencommissie bevat een gemotiveerd oordeel over het al of niet gegrond zijn van de klacht. Ook kan de klachtencommissie een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen. Het advies zal in de praktijk vaak van doorslaggevend belang blijken bij het nemen van een beslissing door het bevoegd gezag.

 

 

 

Op deze site vindt u leuke en handige informatie over opvoeding & onderwijs voor ouders met schoolgaande kinderen. Bijvoorbeeld over huiswerk, pesten, overblijven, passend onderwijs, gezondheid en schoolkeuze.

 

 

Voor hulp in- en rondom Lage Zwaluwe:

 

Stichting Taalhulp is een landelijke stichting die gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van dyslexie, zowel vergoed als niet-vergoed. Al een flink aantal kinderen in heel Nederland heeft de weg naar deze al 25 jaar bestaande succesvolle behandeling gevonden. LeesVlot is de eerste vestiging van Stichting Taalhulp in Brabant en bevindt zich in Lage Zwaluwe. Kijk voor meer informatie op de website of neem contact op met Anita Michielsen: 06-426 65 115

 

 

Noë biedt een plek voor kinderen en jongeren die uit balans zijn door een echtscheiding, het overlijden van een dierbare of door gebrek aan eigenwaarde om datgene te kunnen delen wat aandacht nodig heeft.