Nieuwsbulletin

Schooljaar 2018-2019.

Nieuwsbrief augustus 2018.

Schooljaar 2017-2018

Nieuwsbulletin november 2017 herkansing schoolfotograaf, verslag kamp groep 8, sponsorloop, MR, Schoolregel van de maand, Mad Science, tweede dorpsavond, kinderboekenweek, stichting Leergeld

Nieuwsbulletin september 2017 Welkom, natuurspeeltuin, hulpouders gezocht, chromebooks en tablets, dorpsavond, jeugdgezondheidszorg, Kies spel-en praatgroep

Schooljaar 2016-2017

Nieuwsbulletin juni 2017 Indeling leerkrachten, Eindtoets, Ouderbijdrage, PO in Actie, Brandweeroefening, Chromebooks, Sponsorloop, De digitale wereld


Nieuwsbulletin april 2017 Ouderbijdrage, indeling groepen nog niet bekend, dorpsavond, schoolregel van de maand, vijf dagen gezond


Nieuwsbulletin maart 2017 Afscheid meneer Johan, voorstellen nieuwe directeur meneer René, leerplichtwet, luizengroep, personeelsnieuws,  berichten van Stichting Drimmelen Connect
en Poppentheater Appel Moes.


Nieuwsbulletin februari 2017 Nieuwe directeur, halen en brengen gymzaal, rapportgesprekken, schoolregel van de maand, mindfullness, Muziekvereniging, geheimpje voor de papa’s

Nieuwsbulletin januari 2017 Babynieuws, Mediawijsheid, Coöperatief leren, rust in de school, nieuwjaarsgroet OC


Nieuwsbulletin december 2016 Sinterklaas, Staal geen huiswerk, Kerst, Serious Request,
Zwangerschapsverlof juf Patricia, Taaluiting


Nieuwsbulletin november 2016 EU-schoolfruit, schoolontbijt, lichtbrigade, ouderbijdrage, Sint, hulp


Nieuwsbulletin oktober 2016 Facebook, schoolfotograaf, schoolbieb, muziek, lege batterijen