Veilig leren lezen groep 3

Leren lezen via ‘kernen’

Bij Veilig leren lezen wordt het jaar opgedeeld in 13 zogeheten kernen. Iedere kern begint met een verhaal dat past in een bepaald thema. Aan de hand van zogenaamde structureerwoorden leren kinderen nieuwe letters. In de eerste zeven kernen leren de kinderen alle letters lezen. Een nieuwe letter wordt altijd aangeboden via een woord waarvan de andere letters al bekend zijn. Hierdoor gaat alle aandacht uit naar de ene nieuwe letter die centraal staat. Per kern leert je kind 3 tot 5 nieuwe letters.

Tot en met kern 6 oefent je kind vooral met woordjes van één lettergreep die bestaan uit een medeklinker-klinker-medeklinker, een medeklinker-klinker of een klinker-medeklinker, zoals: vis, is, zee. Dit zijn alleen klankzuivere woorden: woorden die je schrijft zoals ze klinken, dus niet bijvoorbeeld: ja of bed. De letters in de eerste 6 kernen:

 

Vanaf kern 7 leest je kind ook woordjes waarin twee of meer medeklinkers achter elkaar staan, woorden die bestaan uit meerdere lettergrepen en woorden die niet klankzuiver zijn, zoals sla en lopen.

Alle kinderen zijn uniek en elk kind leert op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Veilig leren lezen houdt daar rekening mee.

Kinderen in de maangroep

Vrijwel alle kinderen starten in de maangroep. Dit is de basisleerlijn van Veilig leren lezen. De materialen zijn te herkennen aan een logo met een half maantje erin.

Kinderen met steraanpak

Kinderen die wat moeizamer door de stof heen gaan, krijgen extra instructie van de leerkracht en besteden dagelijks meer tijd aan oefenen. Zij werken daarbij wel met maanmaterialen, zodat ook zij aan het eind van groep 3 de basisdoelen halen.

Kinderen in de zongroep

De zongroep is voor kinderen die aan het begin van groep 3 alle letters al kennen en correct en vlot drieletterwoorden lezen. De materialen waar zij mee werken, zijn te herkennen aan een logo met een zonnetje.

Veilig leren lezen: meer dan lezen

In de methode is er niet alleen aandacht voor het lezen en spellen van woorden, maar ook voor plezier beleven aan verhalen in het kader van leesbevordering (ook wel ‘waarderend lezen’ genoemd), woordenschat, spreken en luisteren. Ook begrijpend lezen en zelf tekstjes schrijven hebben een vaste plaats in de methode.

Voor meer informatie en voor oefenmateriaal kunt u klikken op onderstaande afbeelding.