Formulieren

Op deze pagina vindt u allerlei formulieren. Onder andere om uw zoon of dochter aan te melden of bijvoorbeeld verlof aan te vragen.

Aanmelden
Uw zoon of dochter aanmelden? Dat kan door onderstaand formulier in te vullen en te mailen naar info.grienden@dewaarden.nl

Aanmeldformulier IBS de Grienden

Verlof
Via onderstaand formulier kunt u verlof aanvragen voor uw zoon of dochter:

Aanvraagformulier verlof en vakantieverlof

Machtigingsformulier ouderbijdrage
Met onderstaand formulier machtigt u de school om de ouderbijdrage af te laten schrijven. Graag inleveren bij juf Willy.

machtigingsformulier ouderbijdrage