Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang – Kindercentra de Roef

Kindercentra de Roef
Kindercentra de Roef biedt professionele geregistreerde kinderopvang aan binnen de gemeenten Moerdijk en Drimmelen voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot einde basisschoolleeftijd. Met basisschool De Grienden  heeft kindercentra de Roef een convenant afgesloten, wat inhoudt dat er afspraken gemaakt zijn omtrent kinderopvang.

Huisvesting: Brede school de Schoof – de Schoof 4 – 4926 DJ Lage Zwaluwe

Buitenschoolse opvang:
Deze opvang geeft kinderen in de basisschoolleeftijd de gelegenheid om na school te ontspannen en te spelen. In een ongedwongen sfeer worden zowel individuele activiteiten als activiteiten in groepsverband aangeboden door onze gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, afhankelijk van de behoefte van de kinderen. De kinderen kunnen te voet naar hun buitenschoolse opvang en na wat gegeten en gedronken te hebben kunnen zij keuzes maken in hun spel.

De voorschoolse opvang loopt van 7.30 – 8.30 uur en de naschoolse opvang van 14.30 -18.00 uur. Op woensdag kunnen wij de kinderen vanaf 12.30 uur opvangen en op vrijdag vanaf 12.30 uur ( mits er minimaal 4 kinderen gebruik willen maken van deze opvang).

Tijdens schoolvakanties hebben ouders verschillende keuzemogelijkheden t.a.v. het aantal weken opvang dat ouders af willen nemen. De BSO is tijdens de landelijk, door het OCW, vastgestelde vakanties geopend van 7.30 – 18.00 uur. Indien De Grienden een extra vrije dag of studiedag ingepland heeft kunt u bij de pedagogische medewerker informeren naar de mogelijkheden van opvang.

Voor meer informatie met betrekking tot buitenschoolse opvang of één van onze andere vormen van opvang (kinderdagverblijf, tussen schoolse opvang, evt.  peuterspeelzaal en gastouderopvang) kunt u een kijkje nemen op onze website: www.kindercentraderoef.nl  of contact opnemen met de centrale receptie te bereiken op telefoonnummer:  0168 – 403881.

Contactgegevens:

De Roef Kindercentra:
Locatiemanager        Jolanda Ettema
Telefoon:                    088-4431200
E-mail:                         j.ettema@kindercentraderoef.nl

Kinderdagverblijf ’t Speelhoekje 1                telefoon: 088-4431292
Kinderdagverblijf ’t Speelhoekje 2               telefoon: 088-4431292
BSO Ratjetoe                                                    telefoon: 088-4431293
Peuterspeelzaal De Speeldoos                       telefoon: 088-4431290