Stichting de Waarden

Stichting de Waarden bestuurt 21 katholieke, protestants-christelijke en interconfessionele basisscholen in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Oostflakkee.Een College van Bestuur, bestaande uit twee personen, is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stichting, bestuurt dus in feite de stichting en vormt tevens het bevoegd gezag.

Een Raad van Toezicht, bestaande uit zes onafhankelijke leden, houdt toezicht op het College van Bestuur.

De statutaire doelstelling van de stichting is het geven van kwalitatief goed en kindgericht onderwijs, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de godsdienstige vorming van de kinderen. De centrale waarde daarbij is zorgzaamheid. De stichting -en dus ook deze school- wil uitblinken in zorgzaamheid. Ons motto is dan ook: Waarde(n)vol onderwijs door kwaliteit in zorgzaamheid.

Door uw kind aan te melden op één van onze scholen draagt u een deel van de opvoeding van uw kind aan ons over. Dat legt een grote verantwoordelijkheid op de school en daar willen we zorgzaam mee omgaan. Vanuit de gedachte dat ieder mens uniek is, willen we ons onderwijs zo inrichten dat er voor iedereen een plek is en dat extra zorg en aandacht geboden wordt aan de kinderen die dat nodig hebben.

Nog een belangrijke doelstelling van Stichting De Waarden is het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. We willen ouders zien als partners in onderwijs en opvoeding. Daarom vindt het bestuur goed functionerende medezeggenschapsraden op haar scholen en een bekwame gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van groot belang.

Hoewel het bestuur formeel verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs op deze school hebt u in de praktijk te maken met directie en leerkrachten. Deze zijn voor u het eerste aanspreekpunt. Wij zijn ervan overtuigd dat uw kind bij hen in deskundige en veilige handen is en hebben er alle vertrouwen in dat uw kind op deze school een fijne en nuttige onderwijstijd tegemoet kan zien.