Taal en Spelling

dd3d75e8-83be-4828-b7c0-1bca415fa9dd_taal_actief_4_header2-versie2d

Sinds dit schooljaar, 2016-2017, gebruiken we de methode Taalactief voor taal  voor groep 4 tot en met 8. Er wordt gewerkt met thema’s. Elk thema duurt vier weken.

Taalactief is een resultaatgerichte methode met een duidelijk instructiemodel.
De methode bestaat uit een leerlijn taal en een leerlijn spelling. Wij hebben als school alleen voor de leerlijn taal gekozen. Voor de leerlijn spelling vindt u hieronder bij Staal meer informatie.

Binnen de leerlijn taal worden de volgende vier domeinen in aparte lessen behandeld:
*woordenschat
*taal verkennen
*spreken en luisteren
*schrijven

Er wordt gedifferentieerd op drie niveaus.
Er is veel aandacht voor woordenschat. Zo komen alle themawoorden meerdere keren aan de orde.
Ook wordt er elke week geoefend met het woordenschat-programma van Taal Actief op de computer.

 

c20d4a86-c443-4787-81a0-2f3ce456aad4_staal-methodetaal-malmberg-header

Voor spelling gebruiken wij de methode Staal; Sterk in Taal.
De opbouw van elke les is hetzelfde. Dit geeft rust, houvast en structuur. De spellingaanpak van Staal kenmerkt zich door instructie en interactie met de kinderen. Daarnaast zijn er opdrachten op drie niveaus in het werkboek. Ook staat elke les een oefendicteetje centraal die we samen met de kinderen controleren. Hierbij worden de spellingscategorieën uitgebreid besproken en herhaald.
Via dit filmpje krijgt u een indruk van de Staal methode.